Försäljningsvillkor

Priser

De i katalogen angivna priserna är riktpriser.

 

Mervärdeskatt

Tillkommer

 

Betalningsvillkor

Enlight överenskommelse

 

Leveransvillkor

Fritt vårt lager, exklusive frakt och emballage.

I övright tillämpas Sveriges Mekanförbunds "Allmäna leveransbestämmelser NL 09".

Canter