Kvalitetspolicy

Tätringens kvalitetspolicy är att lära känna varje enskild kunds behov och krav och att erbjuda exakt den produkt och service som efterfrågas på ett effektivt och personligt sätt.

Vi arbetar ständigt för att utveckla samarbetet med såväl kunder som leverantörer och därigenom få kunskap om vilka behov, krav och förändringar vi ska leva upp till.

Som ett hjälpmedel att kontinuerligt förbättra kvaliteten i vårt arbete har vi byggt ett kvalitetssystem enligt EN-ISO 9001:2015 samt satt upp mätbara mål för att följa upp effektiviteten av vårt kvalitetsarbete.

Kvalitetscertifikat

 

Canter