Miljöpolicy

Tätringen Tekniska AB ser miljöhänsyn som en del av kvalitetsbegreppet och vi är övertygade om att ett aktivt miljöarbete stärker vårt anseende bland våra kunder och övriga intressenter.

Vi skall utveckla verksamheten i en kretsloppsanpassad riktning och erbjuda våra kunder produkter och tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan.

I vårt miljöarbete utgör lagar, förordningar och andra krav mininivån.

Vi arbetar kontinuerligt med att, inom teknisk och ekonomisk rimlighet, minska vår miljöpåverkan och förhindra miljöpåverkande utsläpp.

Detta förverkligas genom att:

  • Vi behandlar miljöfrågorna som en naturlig del i företagets verksamhet.
  • Vi ser miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar.
  • Vi arbetar för att höja miljömedvetandet hos alla anställda.
  • Vi informerar vid behov berörda myndigheter och intresserad allmänhet om vårt miljöarbete.
  • Vid all upphandling prioritera produkter / tjänster   med minsta möjliga miljöpåverkan.

Miljöcertifikat

 

 

 

 

 

 

Canter